Echipa pluridisciplinară de medicina muncii în echipă

Cadrul actual în care își practică activitatea medicul de medicina muncii este serviciul de sănătate și securitate în muncă. Așadar, el trebuie să practice o activitate autonomă în cadrul unei echipe care urmărește același scop : prevenția afectării stării de sănătate a angajaților.

Medicul de medicina muncii colaborează, după caz, cu alți medici specialiști, cu alte categorii profesionale: specialiști în securitatea muncii, ingineri, juriști, cu angajatorii, cu organizații profesionale, sindicate. O particularitate o reprezintă activitatea ergonomilor și a psihologilor care obiectivizeaza și evaluează două tipuri de riscuri de mare actualitate: cele care duc la tulburări musculoscheletice și respectiv, riscurile psihosociale.

Medicina Muncii Timisoara
Pentru a colabora cu specialiștii din pneumologie, alergologie, interne, neourologie, psihiatrie este nevoie de o competență corespunzătoare, perfecționistă.
Medicul de medicina muncii trebuie să-și însușească tehnici de investigație uzuală din alte discipline: spirometrie, electrocardiogramă, audiogramă, determinarea acuității vizuale, probe de echilibru.
Medicul de medicina muncii trebuie să știe precis care este perimetrul conlucrării, conform legii, pentru a nu-și depăși atribuțiile.