HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

Legea 53/2003 Codul Muncii actualizat prin Legea 40/2011

Legea 418/2004 privind statutul medicului de medicina muncii

OUG 96/2003 Privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicat in data de 27/10/2003

Legea 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru organizarea Inspectiei Muncii

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon: