Cabinetul Medical de Medicina Muncii Dr. Mîrza Raluca asigura servicii medicale complete de medicina muncii (examene de specialitate, examen psihologic, investigații de laborator, audiometrie, spirometrie, electrocardiogramă), conform legislației în vigoare.

este specialitatea medicală care studiază relația om-muncă, adaptarea omului la muncă și adaptarea muncii la persoana care o efectuează. Este o specialitate medicala extrem de vastă, de relație, care înglobează cunoștințe din toate celelalte specialități medicale. Medicina muncii se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale și a celor legate de profesiune, a accidentelor de muncă, precum și cu promovarea sănătății și productivității muncitorilor. În occident, medicina muncii este studiată și practicată împreună cu medicina mediului înconjurător sub denumirea de occupational and environmental medicine. Medicina muncii a fost numită anterior „medicină industrială”, referindu-se strict la activitățile medicale în cadrul unităților industriale din diferite sectoare (minerit, construcții de mașini, prelucrarea lemnului etc). După cel de-al Doilea Război Mondial, programele de medicină ocupațională au fost extinse în alte sectoare precum unități bancare, administrative, comerciale și altele similare care nu pot fi numite industriale. De aceea a fost introdus termenul de medicina muncii sau „ocupațională”. Astăzi, complexitatea crescândă proceselor industriale moderne necesită o activitate medicală specifică susținută la locul de muncă, pentru rezolvarea problemelor de expunere la noxe profesionale extrem de variate, probleme de ergonomie a muncii, de promovare a sănătății angajaților.În România, practica de medicina muncii este asigurată de medicii de medicina muncii și la un nivel mai scăzut de către medicii cu competență în medicină de întreprindere. Medicul de medicina muncii este format în urma unui program de pregătire postuniversitară de 4 ani prin rezidențiat, în urma căruia susține examenul de specialitate. Medicul competent în medicină de întreprindere este un medic cu drept de practică liberă, care a urmat un curs (de 6 săptămâni) de pregătire în medicina de întreprindere, ceea ce îi conferă competență limitată în acest domeniu.

Medicul de medicina muncii responsabil de sănătatea angajaților de la un anumit loc de muncă are următoarele îndatoriri:
– să posede pe lângă cunoștințe medicale și științifice solide, bune capacități de comunicare și relaționare;
– să cunoască procesele tehnologice și operațiunile îndeplinite de către muncitori, să fie familiarizat cu proprietățile toxice ale materialelor folosite, precum și cu toate riscurile asociate locului respectiv de muncă;
– să determine aptitudinea fizică și emoțională a unui angajat pentru locul său de muncă;
– să ofere consiliere angajatorului în vederea prevenției bolilor legate de locul de muncă, să le diagnosticheze la timp și să le semnalizeze organelor competente atunci când acestea apar;
– să posede o bună cunoaștere a legislației în vigoare în domeniul sănătății și securității în muncă, a metodelor și regulilor de protecție a muncii;
– să respecte confidențialitatea relației medic/pacient, etica profesională și legislația în domeniu;
– să înțeleagă atât problemele angajatorului, cât și cele ale muncitorilor;

Categoriile profesionale care pot efectua examenul psihologic, la indicatia medicului specialist de medicina muncii, sunt:
 • Personalul care lucreaza in institutii de invatamant
 • Personalul care in cadrul activitatii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal si/sau masina institutiei
 • Personalul cu functie de decizie
 • Personalul care munceste in retele de foarte inalta si inalta tensiune, aflate sau nu sub tensiune
 • Personalul care munceste in retele de medie si joasa tensiune, aflate sau nu sub tensiune
 • Personalul care lucreaza in conditii de izolare
 • Personalul care lucreaza in tura de noapte (in intervalul orar 22:00 – 06:00)
 • Personalul sanitar superior, mediu si personal educativ
 • Personalul din strainatate care va lucra in Romania
 • Personalul care lucreaza in zgomot
 • Personalul care lucreaza la inaltime
 • Personalul care lucreaza cu radiatii ionizante si anumite substante toxice.

In urma examenului psihologic specific fiecarui loc de munca se intocmeste dosarul psihologic (raportul de psihodiagnostic si evaluare psihologica) si se elibereaza avizul psihologic – act care certifica din punct de vedere psihologic aptitudinea angajatului de a desfasura munca specifica postului.Va oferim trei oferte de servicii psihologice :

Oferta Psihologic general

Acesta oferta cuprinde servicii specifice de psihologia muncii conforme legislatiei in vigoare privitoare la sanatatea si securitatea in munca (HG 355/2007, cu modificarile ulterioare HG 1169/2011).

Oferta Psihologic managerial

Acesta oferta include servicii de psihologia muncii specifice personalului cu functii de decizie si servicii de psihologie organizationala.

Oferta Psihologic Educational

Acesta oferta presupune, avand in vedere caracterul psihoaptitudinal al evaluarii psihologice necesare cadrelor didactice, investigatii aprofundate de personalitate specifice serviciilor de psihologie clinica.

Personal Tesa:

 • examen clinic general(include screening oftalmologic,simt cromatic, probe neurologice)
 • fisa aptitudine

Munca la inaltime/ conducere masina firmei categoria B/conducere utilaj/agenti paza/electricieni:

 • examen clinic general
 • EKG
 • audiometrie
 • glicemie
 • examen psihologic
 • fisa aptitudine

Munca la sol cu efort fizic:

 • examen clinic general
 • EKG
 • fisa aptitudine

Sector alimentar:

 • examen clinic general
 • examen coprobacteriologic
 • examen coproparazitologic
 • fisa aptitudine

LA ANGAJARE se vor efectua:

 • examen clinic general
 • examen coproparazitologic
 • examen coprobacteriologic

LA EXAMINAREA PERIODICA se vor efectua:

 • examen clinic general-de doua ori pe an
 • examen coproparazitologic-o data pe an
 • examen coprobacteriologic o data pe an in trimestrul II sau III (intre lunile aprilie-septembrie)

Tura de noapte(munca in schimburi alternante):

 • examen clinic general
 • EKG
 • glicemie
 • examen psihologic
 • fisa de aptitudine

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon: