Microclimat cald
Relaționarea cu serviciul de medicina muncii

BOLI PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA MICROCLIMAT NEFAVORABIL

Organismul uman protejat prin echipament de protecție poate tolera variații ale temperaturii ambientale cuprinse intre -50 grade Celsius și 100 grade Celsius. Celulele vii tolerează temperaturi cuprinse intre 1 grad Celsius și în jur de 45 grade Celsius. Limitele extreme ale temperaturii corpului în care starea de conștiență este păstrată sunt de 32-43 grade Celsius, dar activitatea organismului este eficientă numai la valori ale temperaturii centrale cuprinse în general între 36-39 grade Celsius.

Microclimat cald Relationarea cu serviciul de medicina muncii Medicina Muncii Timisoara

Microclimatul este o noțiune complexă care înglobează totalitatea factorilor fizici din zona de lucru care își exercită influența asupra organismului, în primul rând asupra funcției de termoreglare. Ambianța termică influențează sănătatea și capacitatea de muncă fiind caracterizată prin parametrii: temperatură, umiditate, curenți de aer și radiația calorică. Microclimatul nevaforabil este definit ca ansamblul factorilor de microclimat ale căror acțiuni combinate depășește capacitatea adaptativă a organismului, suprasolicitând sistemul de termoreglare pentru menținerea homeostaziei termice.

Numărul muncitorilor expuși la microclimat cald este mai mare decât cel al muncitorilor expuși la microclimat rece, prin urmare atenția medicului de medicina muncii se îndreaptă cu precădere asupra microclimatului cald și asupra efectelor lui. Factorii etiologici favorizanți sunt reprezentați de afecțiuni cardiovasculare, alcoolismul, vârsta, durata muncii, efortul fizic, constrângerea impusă de condiția de lucru etc. Locurile de muncă și profesiunile expuse sunt reprezentate de: industria siderurgică și constructoare de mașini (furnale, oțelarii), industria materialelor de construcții, fabrici de sticlă, rafinării, termocentrale.

Echilibrul termic al oraganismului rezultă din:

  • producția de căldură prin metabolism și munca fizică denumită termoproductie;
  • pierderea de căldură prin convecție, conductibilitate, radiație, evaporarea transpirației, denumită termoliză;

Aclimatizarea nu se realizează la persoane cu afecțiuni neuroendocrine, metabolice, cardiorespiratorii și renale. Procesul complet al aclimatizării este în jur de 2-3 săptămâni.

Tulburările rezultate prin suprasolicitarea mecanismelor termice pot fi:

  • sincopă (colaps de căldură)
  • tulburări hidro-electrolitice: edem, crampe musculare
  • anhidroză
  • oboseală cronică

Bolile legate de profesiune datorate microclimatului cald sunt: miliaria alba, miliaria rubra, afecțiuni cardiovasculare, litiaza renală, tulburări nervoase, afecțiuni dermatologice.