Bronșita acută profesională

Bronșita acută profesională este o boală a căilor aeriene cu debut recent și durată scurtă, cu fenomene inflamatorii ale mucoasei bronșice, manifestată printr-un sindrom sindrom bronșic.
Din punct de vedere etiologic, factorii de risc profesionali sunt prezenți la locul de muncă și pot acționa singular sau frecvent în asociație între ei, dar mai ales cu factorii etiologici secundari.

Bronsita acuta profesionala Muncii Timisoara

Ei sunt reprezentați de:

  • ambianța termică nefavorabilă: microclimat excesiv de cald sau de rece însoțită de curenți de aer, variații bruște ale temperaturii ambientale;
  • factorii fizico-chimici: pulberile profesionale (vegetale sau animale);
  • factorii chimici (majoritatea substanțelor chimice);

Timpul de expunere până la apariția bolii este în raport cu intensitatea expunerii.
Tabloul clinic este asemănător cu cel al bronșitei acute neprofesionale și anume: tuse seacă sau cu expectorație, raluri bronșice, subfebrilitate. Totuși, în funcție de concentrația factorului etiologic profesional de la locul de muncă, durata de expunere, reactivitatea individuala, bronșita acută poate prezenta și forme mai severe cu edem glotic și traheobronsic însoțite de tulburări respiratorii.

În stabiliarea diagnosticului pozitiv un rol important îl are medicul de medicina muncii prin stabilirea expunerii profesionale la agentul etiologic principal. Astfel, prioritară este efectuarea corectă și amănunțită a anamnezei profesionale și determinări, prin serviciul de medicina muncii, a noxelor. Trebuie menționate și consemnate și eventualele incidente sau accidente cu degajări importante de factori de risc profesional în spațiul de lucru.

În ceea ce privește măsurile profilactice tehnico-organizatorice, amintim:

  • realizarea măsurilor de ventilație locală și generală, etanșeizarea, robotizarea sau mecanizarea proceselor tehnologice sau a operațiilor cu risc crescut de îmbolnăvire;
  • dotarea și purtarea obligatorie a echipamentului individual de protecție: măști cu cartușe filtrante specific, măști cu aducțiune de aer curat, cel puțin în perioadele de degajare importanta a factorului de risc profesional în aerul locului de muncă;
  • regim de lucru adecvat;
  • crearea unui spațiu de odihnă corespunzător igienic;

Măsurile medicale sunt cele generale cu accent pe respectarea contraindicațiilor medicale la încadrarea în muncă și a măsurilor educaționale de adoptare de către muncitori în raport cu situația tehnologică, rol important având implicarea medicului de medicina muncii. Medicul de medicina muncii trebuie să îl facă pe angajat să conștientizeze riscul de îmbolnăvire, de necesitate a purtării a echipamentului individual de protecție și necesitatea prezentării la serviciul de medicina muncii la apariția primelor semne de boală.