Astmul bronșic profesional

Astmul bronșic profesional este un sindrom caracterizat prin bronhospasm reversibil cu wheezing care apare din cauza și după o expunere profesională la substanțe prezente la locul de muncă.
Factorii etiologici principali, principalii alergeni profesionali sunt pulberile de origine vegetala (cereale, faina, ricin, bumbac, tutun, flori), insecte și ascarizi, pulberi de origine animală (păr, insect, scuame), produse biologice ( antibiotic, enzime, hormoni), compuși chimici anorganici (metale și sărurile lor), compuși chimici organici (rășini epoxidice, diizocianati) precum și iritanți profesionali (formaldehida, cloramina).

Astmul bronsic profesional Medicina Muncii Timisoara

Timpul de expunere profesională este în funcție de puterea alegizanta a produsului. De exemplu pentru faină timpul este lung: 15-20 de ani, pentru penicilină, ricin timpul este scurt. Rolul medicului de medicina muncii în realizarea anamnezei profesionale are o deosebită importanță.
Locurile de muncă, procesele tehnologice și profesiunile expuse sunt: brutari, morari, filatoare, țesătoare, muncitori din industria mobilei, din industria parfumului, a maselor plastice, industria farmaceutică, blănari etc.

Tabloul clinic este asemănător cu cel din astmul bronșic neprofesional și anume: debut cu rinită alergică, crize tipice de astm bronșic în momentul expunerii profesionale (dispnee expiratorie paroxistica, wheezing, tuse seacă apoi cu spută perlată).

Stabilirea diagnosticului pozitiv impune atenția deosebită a medicului de medicina muncii, în primul rând stabilirea expunerii profesionale. Aceasta se face subiectiv prin anamneză profesională-cunoașterea în detaliu a locului de muncă, ritm, perioade de activitate și inactivitate, schimbări ocazionale ale locului de muncă și obiectiv prin determinări de noxe la locul de muncă, și documente oficiale privind vechimea în profesia expusă. În susținerea diagnosticului pozitiv participă o întreagă echipă medicală coordonată de către medicul de medicina muncii.

Persoanele diagnosticate cu astm bronșic profesional beneficiază de expertiza capacității de muncă. Astfel:

  • persoanele diagnosticate prin specialitatea medicina muncii cu astm bronșic profesional, în absența tulburărilor funcționale respiratorii intercritice, au capacitatea de muncă păstrată și vor lucra pe locuri de muncă fără expunere la alergeni respiratori;
  • persoanele cu deficiență respiratorie medie, predominant obstructivă, cu reducerea rezervelor ventilatorii pot fi încadrați în gradul al III-lea de invaliditate;
  • bolnavii cu deficiență ventilatorie accentuată, cu reducerea volumelor ventilatorii sub 50%/hipoxemie arterială/cord pulmonar cronic, pot fi încadrați în gradul al-II-lea de invaliditate;
  • bolnavii cu astm bronșic forma intrincata cu deficiență respiratorie severă, cu reducerea volumelor ventilatorii sub 30% se încadrează în gradul I de invaliditate;

Profilaxia constă în măsuri tehnico-organizatorice și măsuri medicale caracteristice specialității de medicina muncii.

Măsurile tehnico-organizatorice constau în:

  • reducerea la minim a concentrațiilor de alergeni sau iritanți profesionali în aerul de la locul de muncă;
  • realizarea unor condiții de confort termic și respirator (absența substanțelor iritative respiratorii);

Măsurile medicale constau în:

  • recunoașterea riscului de astm bronșic profesional de la locul de muncă prin: catagrafierea locurilor de muncă, profesiunilor și muncitorilor expuși, determinări de laborator pentru factorii de risc din atmosfera profesională;
  • examenul medical la încadrarea în muncă realizat de către medicul de medicina muncii va urmări: depistarea persoanelor cu teren atopic, probe funcționale respiratorii, examen radiologic pulmonar;
  • examenul medical periodic realizat de către medicul de medicina muncii se va realiza anual și va urmări semne de rinită alergică/astm bronșic;

Un rol important în educația pentru sănătate îl are medicul de medicina muncii prin informarea patronatului și a angajaților în ceea ce privește prezentarea la medic la primele semne ale bolii, renunțarea la fumat, întreruperea expunerii la alergeni și iritanți bronșici de orice natură.