Evaluarea expunerii profesionale la zgomot în medicina muncii

AMBIANȚA SONORĂ

Zgomotul profesional este un complex de sunete cu intensități și înălțimi diferite, cu caractere diferite (zgomot obișnuit, impulsiv, ritmice/aritmice, continuu/discontinuu) în timpul activității profesionale. Sunetul impulsiv are o durată mai mică de 0,1 secunde, cel pur având o anumită frecvență,fără armonice.

Medicina Muncii Timisoara Evaluarea expunerii profesionale la zgomot

Unitatea de măsură a zgomotului este decibelul.  Aparatul cu care se fac măsurătorile este sonometrul, derminările făcându-se la frecvențe de 500 Hz,1000 Hz, 4000 Hz etc.

Limita maximă admisă a zgomotului  la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică psihosenzorială normală a atenției este de 85 dB.

Măsurile tehnice de combatere a zgomotului sunt: atenuarea prin caracteristici constructive, izolarea și absorbția acustică a elementelor clădirii, criterii acustice de amplasare a surselor de zgomot.  În timpul funcționării unității:  măsuri de combatere a zgomotului la sursă prin modificări constructive aduse echipamentului tehnic sau prin adoptarea unor dispozitive atenuatoare speciale,  măsuri de combatere a zgomotului la receptor prin izolarea personalului expus prin utilizarea cabinelor fonoizolante.

Măsurile organizatorice de profilaxie constau în : instruirea personalului, purtarea corectă a echipamentului de protecție,  organizarea programului de muncă.

Anamneza trebuie să înregistreze eventuale expuneri anterioare la zgomot,  antecedente otologice, tratamente ototoxice. Contraindicațiile medicale (relative) sunt: boli cronice ale urechii medii și interne,psihopatii,hipertensiunea arterială esențială grad II. Examenul medical la adaptare se va efectua  înre a 14-30 zi de la începerea expunerii și la sfârșitul primei luni de expunere.