Aptitudinea în muncă

Aptitudinea în muncă

Aptitudinea în muncă, în sens medical, înseamnă a avea calitățile fizice și neuropsihice solicitate de o anumită muncă, deci din punct de vedere al stării de sănătate, lucrătorul corespunde exigențelor muncii sale.

Avizul de aptitudine se acordă cel mai adesea la examinările medicale la angajare și periodice. Conținutul și periodicitatea examinărilor sunt legiferate și variază în funcție de expunerea la riscuri. Pentru un act medical complet este nevoie de câteva elemente: precizarea postului de muncă, cunoașterea riscurilor profesionale existente, contraindicațiile majore față de expunerea la riscuri și examenele medicale complementare.

Aptitudinea in munca

Avizul medical de aptitudine este determinat și de dreptul fundamental la muncă. Stabilirea aptitudinii la reluarea lucrului după o boală sau un accident, profesionale sau neprofesionale, pune probleme speciale. În primul rând,se recomandă reluarea cât mai grabnică a muncii, păstrarea postului de muncă, eventual cu amenajarea acestuia, cu partajarea eforturilor, program special de muncă.

În cazul persoanelor cu handicap psihic sau motor, aprecierea aptitudinii se face cu consultarea specialiștilor care au diagnosticat pacientul pentru a evita pe cât posibil declararea inaptitudinii.
Avizul de inaptitudine, destul de rar, trebuie luat cu mult discernământ și cu evitarea ingerințelor de orice fel. Documentarea deciziei de inaptitudine trebuie să fie realizată competent, bine argumentat, pentru că poate fi obiect de litigiu.