Accident de muncă în medicina muncii

Accident de muncă în medicina muncii

Prin accident de muncă se înțelege vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin trei zile, invaliditate sau deces. Se consideră accident de muncă și acel accident care s-a petrecut în orele când angajatul trebuia să ajungă la serviciu sau pleca spre casă pe traseul obișnuit.

Medicina Muncii Timisoara Accidentele de munca

În ceea ce privește clasificarea accidentelor de muncă, există accident de muncă care produce incapacitate temporară de muncă de cel puțin trei zile, accident care produce invaliditate, accident mortal și accident colectiv când sunt implicate cel puțin trei persoane.

Comunicarea accidentului de muncă se face de către conducatorul locului de muncă conducerii unității imediat după întâmplarea accidentului. Cercetarea accidentelor de muncă se face de către inspectoratul de stat teritorial de protecția muncii. Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului verbal de cercetare.

Prin incident periculos se înțelege un incident identificabil (explozie, accident tehnic)rezultat din disfuncționalitatea unei activități sau a unui echipament tehnic sau comportamentul inadecvat al factorului uman care nu a afectat persoanele participante la procesul de muncă, dar era posibil să aibă asemenea urmări sau a cauzat sau putea să cauzeze pagube materiale.