Blog

MEDICINA MUNCII-ECHIPA PLURIDISCIPLINARA

Cadrul actual in care isi practica activitatea medicul de medicina muncii este serviciul de sanatate si securitate in munca. Asadar, el trebuie sa practice o activitate autonoma in cadrul unei echipe care urmareste acelasi scop : preventia afectarii starii de sanatate a angajatilor.

APTITUDINEA IN MUNCA

Aptitudinea pentru munca,in sens medical,inseamna a avea calitatile fizice si neuropsihice solicitate de o anumita munca,deci din punct de vedere al starii de sanatate,lucratorul corespunde exigentelor muncii sale.

MEDICINA MUNCII-EXPUNERE DE MOTIVE

Medicina muncii, o specialitate clinica si cu caracter preventiv,este relativ recenta si in permanenta si accelerata reformare si adecvare scopului ei,sanatatea in munca. Evolutia medicinei muncii este dictata de schimbarile rapide si profunde ale muncii,cu consecinte complexe asupra sanatatii celor care lucreaza.

EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE IN MEDICINA MUNCII

Definitia, in general acceptata, a riscului profesional este urmatoarea:o eventualitate cu care omul poate sa se intalneasca din cauza unui pericol la care este expus.Se face apoi o diferentiere intre termenii de pericol si risc.

PREVENTIA IN MEDICINA MUNCII

Preventia in medicina muncii face parte din serviciul de sanatate si securitate in munca printr-o activitate preventiva. Scopul este cresterea calitatii vietii in munca,o stare de bine la locul de munca.

BOALA PROFESIONALA

O boala este profesionala daca reprezinta consecinta directa a expunerii unui lucrator la un risc fizic, chimic, biologic sau care rezulta din conditiile in care isi exercita activitatea profesionala.

DECLARAREA BOLILOR PROFESIONALE

Bolile profesionale se declara in masura in care sunt diagnosticate, dar si in functie de legislatia in vigoare care faciliteaza sau nu aceasta procedura. Declararea corecta a bolilor profesionale are o importanta hotaratoare in viata bolnavului (dreptul de amenajare a postului de munca la revenirea la lucru, indemnizatii, dreptul de a fi recalificat etc) dar si pentru preventia realizta la locul de munca,pentru evitarea imbolnavirii altor angajati expusi aceluiasi risc.

ACCIDENTELE DE MUNCA

Prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

PROBLEME DE MEDICINA MUNCII LEGATE DE MUNCA AUTOMATIZATA

Prin automatizare se intelege echiparea cu automate a unei instalatii in vederea efectuarii unor operatii fara interventia nemijlocita a omului. Functiuni umane de efort, observatie, decizie, memorie si calcul logic necesare pentru dirijarea unor operatii tehnologice sunt inlocuite prin functii similare ale unor organe automate.

BOLI PROFESIONALE SI BOLI LEGATE DE PROFESIUNE CAUZATE DE SUPRASOLICITAREA APARATULUI MUSCULO-OSTEO-ARTICULAR

Factorii etiologici principali implicati in bolile profesionale si legate de profesiune sunt:excesul de efort musculo-osteo-articular reprezentat de intensitatea mare a efortului pe anumite segmente,intensitatea efortului,durata efortului si ritmul in care se desfasoara efortul,in special miscarile repetitive.

APROVIZIONAREA CU APA POTABILA LA LOCURILE DE MUNCA

Prin apa potabila se intelege apa care nu are efecte nocive asupra omului si este consumata cu placere.

BOLI PROFESIONALE PRIN SUPRASOLICITAREA ANALIZATORULUI VIZUAL

Factorul etiologic principal in aparitia bolilor profesionale prin suprasolicitarea analizatorului vizual este excesul de efort al muschilor ce participa la fenomenul de acomodatie si la fenomenul de convergenta,deci suprasolicitarea analizatorului vizual in segmentul sau periferic.

AMBIANTA TERMICA-STRES TERMIC

Ambianta termica profesionala reprezinta totalitatea factorilor fizici ai aerului la un loc de munca,care isi exercita influenta asupra functiei de termoreglare:temperatura aerului,umiditatea aerului,curentii de aer,radiatiile calorice,temperatura suprafetelor.

VENTILATIA INDUSTRIALA

Prin ventilatie se intelege totalitatea mijloacelor naturale sau artificiale care evacueaza sau introduc aerul intru-un spatiu limitat in scopul pastrarii calitatilor chimice si fizice ale aerului.

EVALUAREA EXPUNERII PROFESIONALE LA ZGOMOT

Zgomotul profesional este un complex de sunete cu intensitati si inaltimi diferite,cu caractere diferite(zgomot obisnuit,impulsiv,ritmice/aritmice,continuu/discontinuu) in timpul activitatii profesionale.

ROLUL EFECTUARII GLICEMIEI IN MEDICINA MUNCII

Determinarea valorii glucozei in sange se numeste glicemie. Aparatul folosit este glucometru. Valorile sub limita admisa sau peste limita admisa sunt cunoscute sub denumitea de hipoglicemie sau hiperglicemie

SPIROMETRIA IN MEDICINA MUNCII

Spirometria este o proba functionala pulmonara utilizata si in cadrul serviciului de medicina muncii.Ea este efectuata de catre medicul pneumolog sau alergolog,efectuare ei  de catre medicul de medicina muncii avand rol profilactic si de depistare a modificarii volumelor pulmonare,urmatoarea etapa fiind directionarea angajatului catre medicul de specialitate.