Protecția Muncii

Servicii de consultanta in domeniul sanatatii si securitatii in munca si P.S.I., realizate prin intermediul colaboratorilor nostrii:

1. Evaluare Riscuri Profesionale

 • angajatorul este asigurat ca lucratorul face fata solicitarilor pe care le presupune locul de munca
 • Evaluarea nivelului factorilor de risc de accidente si imbolnaviri profesionale
 • Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
 • Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor P.S.I.)
 • Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca
 • Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul)
 • Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul)
 • Planul de interventie pe unitate
 • Planul de evacuare pe fiecare etaj
 • Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.).

2. Asistenta lunara Sanatate si Securitate in Munca

 • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea, sanatatea si protectia muncii
 • Evidenta echipamentelor individuale de protectie
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau accidente)
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor
 • Instructajul lucratorilor la angajare si periodic.

3. Asistenta lunara Prevenirea si Stingerea Incendiilor (PSI)

 • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
 • Propunerea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati , lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
 • Evidenta echipamentelor individuale de protectie
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente)
 • Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor